Pri izbiri poklica se vsakemu učencu poraja vrsta vprašanj. Da boš lažje našel odgovore nanje, si poglej naslednje strani na internetu:

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo je objavljen RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA NOVO ŠOLSKO LETO. Do njega lahko dostopate tudi preko naslednje povezave.

 

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 2024 ZA DEVETOŠOLCE

https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik/

Prebrskaj tudi spletne strani posameznih srednjih šol!

 

Kandidati morajo prijavnico za vpis v srednje šole oddati najkasneje do 2. aprila 2024. Kandidati, ki se bodo prijavili v izobraževalni program, za katerega je treba predhodno opraviti preizkus nadarjenosti (to so izobraževalni programi Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik, Tehnik zobne protetike, Umetniška gimnazija – likovna smer, glasbena smer in plesna smer), se morajo za opravljane preizkusa nadarjenosti prijaviti že do 4. marca 2024. Prav tako morajo do 4. marca 2024 oddati ustrezno dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev tudi kandidati, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek.

Ministrstvo bo na njihovi spletni strani 8. aprila 2024, predvidoma po 15. uri, objavilo stanje prijavljenih kandidatov na regijo, šolo in program natančno. Kandidati imajo potem čas do 23. aprila 2024, do 15. ure, da svojo prijavnico prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. To lahko storijo tudi večkrat. V skladu z rokovnikom bo 24. maja 2024 objavljen seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2024/2025 omejile. Kandidati se bodo dejansko vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem 2024. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka. bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija 2024, do 15. ure. Vse podrobnosti bodo pojasnjene v razpisu, ki bo objavljen 15. januarja 2024.

 

DNEVI ODPRTIH VRAT

 

  • IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

Vas vabi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo potekal 25. januarja 2024, ob 16.00 uri. Na tem dogodku vam bodo predstavili novi srednješolski program – Biotehniška gimnazija, šolo na sploh ter življenje, ki ga boste doživljali med šolanjem pri njih.

Biotehniška gimnazija na Izobraževalnem centru Piramida Maribor ponuja možnost potovanj in šolanja v tujini v okviru Erasmus+, sodobno opremljene učilnice, odlično lokacijo in predvsem učitelje, ki vas bodo srčno podpirali in motivirali na vaši izobraževalni poti. 

Več informacij lahko preberete v brošuri, ki ste jo dobili na mail oz. je na oglasni deski v šoli ali pri svetovalni delavki Larisa Cvilak (larisa.cvilak@icp-mb.si ali na 02/320 86 16).

 

  • SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA

Vabi vse osnovnošolce/-ke v soboto, 13. 1. 2024, ob 9.00  na dan odprtih vrat. Učenke in učenci si boste lahko skupaj s starši ogledali vse strokovne učilnice, v katerih bodo tudi dijaki srednje zdravstvene in kozmetične šole z mentorji/učitelji, ki vam bodo na razpolago za morebitna vprašanja.

Odprli bodo tudi vrata ostalih učilnic, v katerih bodo predstavljene najrazličnejše dejavnosti, ki potekajo na šoli. 

Tudi po hodnikih šole bodo na voljo dijaki, ki vas bodo v primeru težav znali pravilno usmeriti.

V avli šole pa bosta na voljo še ravnateljica in svetovalno delavko, ki bosta z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja. 

 

  • SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR

V torek, 30. 1. 2024, ob 9. uri na SEŠG načrtujejo Dan odprtih vrat. Izvedli bodo različne delavnice in predstavili potek pouka.

Predstavili bodo programe: 

  • ekonomski tehnik 
  • ekonomska gimnazija 
  • ekonomska gimnazija (športni oddelek).

Vsi programi omogočajo uspešno nadaljevanje šolanja na vseh univerzitetnih in visokošolskih programih. 

Zaradi lažje organizacije nas prosijo, da do 25. 1. 2024 prijavimo okvirno število učencev, zato se naj zainteresirani učenci prijavijo pri meni.

 

  • SREDNJA ŠOLA ZA TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR

Vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo, 24. 1. 2024, in v četrtek, 25. 1. 2024, ob 17. uri, v prostorih šole na Mladinski 14, Maribor. Namenja sta učencem višjih razredov in njihovim staršem. Predstavili bodo šolsko okolje, izpostavili strokovne vsebine ter možnost sodobnega, inovativnega izobraževanja in kariernih perspektiv v digitalnem marketingu, multimedijskem oglaševanju in dizajnu, ki jih dijakom omogočajo v programih ekonomski tehnik in aranžerski tehnik/art dizajner. Druženje na dnevu odprtih vrat bo odlična priložnost za klepet z dijaki in učitelji, hkrati pa bodo bodo dijaki lahko začutili šolski utrip.

Ker je število mest omejeno, se morate najkasneje do 20. 1. 2024 prijaviti na spletni strani šole, kjer je v ta namen pripravljena povezava – Prijava na dan odprtih vrat.

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2024/2025

16. 2. in 17. 2. 2024  

Informativni dnevi

4. 3. 2024

Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti/izpolnjevanje športnih pogojev na srednjih šolah.

Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice.

8. 3. do 20. 3. 2024

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah (programe Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Zobotehnik ter različne smeri Umetniške gimnazije – Likovna smer, Glasbena smer in Plesna smer) ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š). Možnost izvedbe na daljavo.

Točni datumi za vsako šolo so objavljani na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (Priloga I)

do 28. 3. 2024

Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih in velja samo za šolo, ki je potrdilo izdala.

marec

Izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednje šole – v šoli na razredni uri.

do 2. 4. 2024

Zadnji dan za oddajo prijavnic.

do 8. 4. 2024 do 16. ure

Objava informacij o številu prijav za vpis na spletni strani MIZŠ.

do 23. 4. 2024 do 15. ure

Zadnji dan prenosa prijav.

7. 5. 2024

NPZ slovenščina.

9. 5. 2024

NPZ matematika.

13. 5. 2024

NPZ tretji predmet (LUM).

24. 5. 2024

Objava omejitev vpisa (stran MIZŠ).

29. 5. 2024

Obvestilo o omejitvah učenci prejmejo s strani šol.

začetek junija

Seznanitev z rezultati NPZ ter možnost uveljavlja pravice do vpogleda v naloge NPZ.

od 17. 6. do 21. 6. 2024 do 14. ure

Izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpis v srednje šole brez omejitve ter predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev – o tem vas obvestijo šole!!

21. 6. 2024 do 15. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka ter vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu vpisnega postopka.

23. 6. 2024  do 15. ure

Prijava v 2. krogu izbirnega postopka na srednjih šolah, kjer učenci prijavljeni.

2. 7. 2024 do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka ter vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu za prvotno izbrano šolo.

3. 7. 2024 do 14. ure

Vpisi učencev, ki so bili uspešni v 2. izbirnem krogu, vendar za drugo izbrano šolo.

4. 7. 2024

Objava prostih mest za vpis v srednje šole po 2. krogu.

najdlje do 30. 8. 2024

Vpis v srednje šole, ki še imajo prosta mesta.

avgust/september

Oddaja vlog za štipendije.

Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ter na e-naslovumateja.gornik-mrvar@gov.si ali na telefonu 01/400 5311