vsak prvi torek v mesecu od 17.00 – 18.00

RAZREDNA STOPNJA

 

RAZRED UČITELJ / RAZREDNIK POGOVORNE URE DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
2. razred Podrepšek Simona

Torek

7.30 – 8.15

Sreda

7.30 – 8.15

3. razred Tepeh Janja

Sreda

7.30 – 8.15

Četrtek

7.30 – 8.15

1. razred Djuran Suzana

Torek

7.30 – 8.15

Sreda

7.30 – 8.15

4. razred
Lovrec Simona

Torek

9.25 – 10.10

Sreda

7.30 – 8.15

5. razred Naraglav Turk Nataša

Torek

11.05 – 11.55

Ponedeljek

13.00 – 13.45

TJA Kolar Metka

Ponedeljek

12.10 – 12.55

OPB Golob Milena

Torek

12.10 – 12.55

OPB Posl Brigita

Ponedeljek

13.00 – 13.45

PREDMETNA STOPNJA

UČITELJ  /

RAZREDNIK

PREDMET POGOVORNE URE

DODATNI IN DOPOLNILNI

POUK

Renata Rižner – 8. razred ŠPO ŠSP, IŠP, PLES

Petek

9.10 – 9.55

Andreja Zelenik LUM. LS 1, LS 2

Petek

9.10 – 9.55

Petra Dovar TJN, TJA

Četrtek

9.10 – 9.55

Petek (9. r)

12.10 – 12.55

Dejan Kramberger – 9. razred ZGO, GEO

Torek

13.00 – 13.45

Mirijam Slakan DSP

Ponedeljek

9.10 – 9.55

Tamara Zavec MAT

Sreda

9.10 – 9.55

Ponedeljek (8. r)

13.00 – 13.45

Natalija Kores -7. razred BIO, KEM, NAR

Sreda

13.00 – 13.50

Loresana Grabušnik Perkovič FIZ, TIT

Sreda

8.20 – 9.05

Darinka Mulaosmanović SLJ

Ponedeljek

9.10 – 9.55

Matej Luketič GUM, PZ

Četrtek

11.05 – 11.50

Valentina Frajzman MAT, RAČ, ROM, MME, UBE

Četrtek

8.20 – 9.05

Jasna Kovačič SLJ

Ponedeljek

9.10 – 9.55

Štefka Ornik- 6. razred TJA, DKE,  OPB

Torek

10.15 – 11.00

Četrtek

(7. r)

12.10 – 12.55

(6. r)

13.00 – 13.45

Petra Fišer ŠPO

Četrtek

10.15 – 11.00

Mobilni strokovni delavci imajo pogovorne ure v dogovoru s starši ali skrbniki učencev.