Vsak drugi torek v mesecu od 17.00 – 18.00

 

RAZREDNA STOPNJA

 

RAZRED

UČITELJ / RAZREDNIK

POGOVORNE URE

1. razred

Podrepšek Simona

Torek

7.30 – 8.15

2. razred

Janja Tepeh

Ponedeljek

7.30 – 8.15

3. razred

Suzana Djuran

Torek

7.30 – 8.15

4. razred

Lovrec Simona

Torek

11.05 – 11.50

5. razred

Naraglav Turk Nataša

Torek

11.05 – 11.50

TJA

Kolar Metka

Ponedeljek

12.10 – 12.55

Rap

Golob Milena

Sreda

13.50– 14.35

Rap/drugi učitelj v 1. r

Posl Brigita

Ponedeljek

9.25 – 10.10

RaP

Petra Simonič

Ponedeljek

11.05 – 11.50

 

PREDMETNA STOPNJA

 

UČITELJ  /

RAZREDNIK

PREDMET

POGOVORNE URE

Renata Rižner

ŠPO, ŠSP, IŠP, PLES

Sreda

10.15 – 11.00

Andreja Zelenik

LUM. LS 1, LS 2, LS 3

Petek

10.15 – 11.00

Petra Dovar

TJA, TJN

Petek

9.25 – 10.10

Dejan Kramberger – 9. razred

ZGO, GEO

Sreda

7.30 – 8.15

Tamara Donaj

DSP

Torek

11.05 – 11.50

Tamara Zavec – 7. razred

MAT

Torek

7.30 – 8.15

Simona Štrucl – 6. razred

BIO, KEM, NAR

Četrtek

10.15 – 11.00

Janja Horvat

 TIT

 

Četrtek

12.10-12.55

Martina Gomzi

SLJ

Sreda

7.30 – 8.15

Matej Luketič

GUM, PZ

Torek

8.20-9.05

Valentina Frajzman

MAT, RAČ, ROM, MME, UBE, FIZ

Petek

8.20 – 9.05

Peter Lešnik

MAT

/

Štefka Ornik- 8. razred

TJA, DKE

Torek

9.25 – 10.10

Petra Fišer

ŠPO

Petek

8.20-9.05

 

Mobilni strokovni delavci imajo pogovorne ure v dogovoru s starši ali skrbniki učencev.