Pogovorne ure so vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.

RAZREDNA STOPNJA

 

RAZRED UČITELJ / RAZREDNIK POGOVORNE URE
1. razred Janja Tepeh

Ponedeljek

7.30 – 8.15

2. razred Suzana Djuran

Torek

7.30 – 8.15

3. razred Podrepšek Simona

Torek

7.30 – 8.15

4. razred Lovrec Simona

Sreda

9.25 – 10.10

5. razred Naraglav Turk Nataša

Torek

11.05 – 11.50

TJA Kolar Metka

Petek

12.10 – 12.55

Rap Golob Milena

Torek

12.10 – 12.55

Rap Posl Brigita

Ponedeljek

13.00 – 13.45

PREDMETNA STOPNJA

UČITELJ  /

RAZREDNIK

PREDMET POGOVORNE URE
Renata Rižner – 9. razred ŠPO, ŠSP, IŠP, PLES

Petek

9.10 – 9.55

Andreja Zelenik LUM. LS 1, LS 2, LS 3

Petek

9.10 – 9.55

Petra Dovar TJA, TJN

Sreda

11.05 – 11.50

Dejan Kramberger – 8. razred ZGO, GEO

Torek

9.10 – 9.55

Tamara Donaj DSP

Četrtek

11.05 – 11.50

Tamara Zavec – 6. razred MAT

torek

10.15 – 11.00

Simona Štrucl BIO, KEM, NAR

Sreda

10.15 – 11.00

Janja Horvat  TIT

Četrtek

11.05 – 11.50

Martina Gomzi SLJ

Sreda

11.05 – 11.50

Matej Luketič GUM, PZ

Četrtek

12.10  – 12.55

Valentina Frajzman MAT, RAČ, ROM, MME, UBE, FIZ

Ponedeljek

8.20 – 9.05

Peter Lešnik MAT /
Štefka Ornik- 7. razred TJA, DKE

Četrtek

10.15 – 11.00

Petra Fišer ŠPO

Petek

11.05 – 11.50

Mobilni strokovni delavci imajo pogovorne ure v dogovoru s starši ali skrbniki učencev.