Beremo skupaj z Nacionalnim mescem skupnega branja 2020 (8. september-11. oktober 2020)

Ob mednarodnem dnevu pismenosti sta se uradno začela 3. Nacionalni mesec skupnega branja ter akcija Beremo skupaj.

Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 potekal med 8. septembrom 2020 (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka®).

Na naši šoli ga bomo obeležili z Branjem pravljic v naravi.

Naša mala knjižnica 2019/2020 – drugošolci so poslali svojega knjižnega junaka prijateljem v OŠ Bičevje.

Devetošolci berejo mlajšim učencem