Šolska knjižnica izposoja knjige, ki jih učenci berejo za domače branje, bralno značko in za razvedrilo. Ker je v naši šolski knjižnici premalo izvodov določenih knjig, imajo učenci možnost izposoje v bibliobusu. Bibliobus prihaja po ustaljenem urniku, vsak drugi torek.

URNIK KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je odprta

v PONEDELJEK in SREDO od 7.00 do 15.00

ter PETEK  od 7.00 do 9.00

Knjižničarka: Tadeja Ferk (knjiznica@oskorena.si)

Bibliobus prihaja po ustaljenem urniku, vsak drugi torek.