Šolsko leto 2020/2021

Šolsko leto 2019/2020

ARHIV

slike preteklih let najdete na tej povezavi http://www.o-korena.mb.edus.si/Tekmovanja.html