Člani Sveta zavoda so:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ZAVODA

Dejan Kramberger

Loresana Grabušnik Perkovič

Andrej Turk

Simona Podrepšek

Mateja Preložnik

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Simona Štuber

Leja Bauman

Janja Mumlek

PREDSTAVNIKI OBČINE DUPLEK

Mojca Vrbnjak

Peter Trstenjak

Mihaela Mulec

Predsednik Sveta zavoda: Andrej Turk

Podpredsednik Sveta zavoda: Dejan Kramberger