Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Tudi Osnovna šola Korena omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada BREZPLAČNO izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred (seznam učbenikov).

Ob prejemu je treba vse učbenike zaščititi z ovitkom, ki se ga lahko tudi odstrani. Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada. Le tisti, ki tega ne želijo, v šolo prinesejo odjavnico, ki jo natisnejo in prinesejo razredniku ali skrbnici učbeniškega sklada.

Učbeniki se učencu izposodijo v sistemu Cobiss.