V letošnjem šolskem letu naša šola prvič sodeluje v projektu Varno s soncem, ki poteka pod okriljem NIJZ Slovenje.

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.
S sodelovanjem v programu želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost učencev o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu UV sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Dolgoročno pa ustaviti trend naraščanja oziroma doprinesti k zmanjšanju pojava kožnega raka v Sloveniji (še posebej melanoma).