Spoštovani starši in učenci!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več
novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za 12.000 socialno ogroženih
osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo
pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci
prinesejo v šolo najkasneje do 9. junija 2023. Hvala za vašo solidarnost!

Podrobnosti: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek