Naziv operacije: UČIMO SE V NARAVI

 

Akronim: Učimo se v naravi

 

Sklad: ESRR

 

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Duplek

 

Ostali partnerji: Osnovna šola Korena, Društvo za zdravilne rastline, cvetje In vrtnine Melisa Korena

 

Vrednost operacije: 45.234,73 EUR

 

Vrednost sofinanciranja: 23.710,18 EUR

 

Namen operacije: Otroci velik del delovnih dni preživijo v šoli. Tako je šola, poleg družine, okolje, ki pomembno vpliva na otrokov razvoj in zdravje, zato je pomembno, da pomen zdravega načina življenja privzgajamo tudi v šoli. Prav zato smo se odločili za vzpostavitev učilnice na prostem pri Osnovni šoli Korena v kraju Zgornja Korena, katero obiskuje 150 učencev; v vrtec, ki deluje pod okriljem šole pa je vključenih 60 otrok. V neposredni bližini šole se nahaja zeliščni vrt Društva za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa Korena, katerega učenci radi obiščejo. Z ureditvijo učilnice na prostem bo celotno območje pridobilo na pestrosti in estetski vrednosti krajine. Učilnica na prostem bo učencem omogočila neposredni stik z naravo in vrtnarjenjem. Poleg tega bo pripomogla k razvoju pozitivnega odnosa do varovanja narave in lokalne ekološko pridelane hrane. Učilnica na prostem, ki bo sestavljena iz urbane opreme (miz, klopi, šolske table, zvezdne karte) in korit za rastline z okenci za opazovanje, bo dragocen pripomoček pri vseh šolskih predmetih. Otroci bodo sodelovali z zunanjim izvajalcem pri zasaditvi območja. Območje bo zasajeno z grmovnicami, zelišči, dišavnicami in vrtninami, prav tako bodo zasajena avtohtona okrasna in sadna drevesa. Učilnica na prostem bo skupek večih ekosistemov, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Mogoče bo spoznavati in spremljati življenjski krog rastlin, primerjati sveže pridelke z vrta s kupljenimi v trgovini. Tako bo primerna za pouk naravoslovja, biologije, gospodinjstva. Uporabna bo celo pri matematiki za merjenje dolžin, računanje obsegov in ploščin; pa pri geografiji in fiziki, kemiji, likovni vzgoji. Možnosti za učenje v učilnici na prostem je veliko in v aktivnosti v učilnici na prostem se lahko vključijo prav vsi učenci.

Poleg učilnice na vrtu bomo uredili (preplastili) tudi obstoječe igrišče, na katerem bomo posodobili tudi razsvetljavo. Obstoječe halogenske reflektorje bomo zamenjali z ustreznimi LED in zagotoviti atraktiven in varen prostor za izvajanje šolske športne vzgoje in športno rekreativne dejavnosti v naravi. Operacija bo prispevala k dvigu kakovosti okolja z zmanjševanjem svetlobne onesnaženosti, ureditvijo atraktivnega učnega prostora na prostem in izboljšani varnosti otrok in ostalih prebivalcev tega območja z ureditvijo ustrezne igralne površine obstoječega igrišča. Tako igrišče kot učilnica bosta omogočila številna medgeneracijskega sodelovanja in socialno vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti, ki bodo potekale v učilnici in na obnovljenem igrišču. Posledično bo pripevala k boljšemu zdravju ljudi, s spodbujanjem uporabe sveže lokalno pridelane hrane, ki poleg pozitivnih učinkov za zdravje zmanjšuje negativni vpliv na okolje. Dogajanje v okolici lahko deluje motivacijsko za aktivno preživljanje prostega časa.

 

Cilj operacije:

 

Operacija zasleduje cilj večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (CILJ D1).

Prav tako, z načrtovanimi aktivnostmi, vzpostavlja in vzpodbuja večjo kakovost življenja, aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, podpira zdrav način življenja, medgeneracijsko sodelovanje, spodbuja socialno vključenost in vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje.

Ob glavnem cilju operacija zasleduje tudi vse štiri horizontalne cilje:

Operacija prav tako vpliva na boljše aktivno preživljanje prostega časa (uporaba obnovljenega igrišča v dnevnem in tudi nočnem času) in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti prispeva k blaženju podnebnih sprememb in skrb za varovanje okolja (zmanjšanje svetlobne onesnaženosti z namestitvijo LED reflektorjev, hortikulturna ureditev učilnice na prostem-zasaditev z različnimi vrtninami, zelišči, dišavnicami, avtohtonimi drevesi), inovativnosti (uporaba učilnice na prostem, uporaba vrtljive zvezdne karte) ter k nediskriminaciji in spodbujanju enakosti moških in žensk, vključenost ranljivih skupin in njihovo participacijo pri socialnem vključevanju (sodelovanje osnovnošolcev z Društvom Melisa, starši, starimi starši).

 

Pričakovani učinki:

Z operacijo bodo nastali novi ukrepi na področju varovanja okolja (zmanjšanje svetlobne onesnaženosti – zamenjava reflektorjev), prav tako novi produkti, ki prispevajo k razvoju ekologije, športa, aktivnega življenjskega sloga in društvenih dejavnosti ter so novost na območju občine (učilnica na prostem, pridobivanje eteričnih olj s postopkom destilacije) in novost na območju LAS (vrtljiva zvezdna karta).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Dodatne informacije:

 

www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si