Projekt se začne z izvedbo v mesecu septembru in se nadaljuje skozi vso leto 2023/24

Aktivnost A: bomo začeli izvajati v mesecu septembru, z dopoldansko delavnico v okviru tehničnega dne (5 šolskih ur, dne 28.9.2023) in nadaljevali z dejavnostmi skozi vso leto. TEMA: UJETE LOKALNE PODOBE – KOLEKCIJA NAKITA, ki bazira na lokalnih značilnostih in kulturni dediščini našega kraja.

Naš cilj tokratnega projekta je, da otroci razvijejo kolekcije nakita, ki bazira na lokalnih značilnostih in kulturni dediščini našega kraja. Učence bomo izzvali z zahtevno nalogo, ki vsebuje vse elemente poslovnega načrta. Med temami, ki jih nameravamo obdelati s pomočjo metodologije DSCHOOL, Lean, Design Thinking , bodo učenci prišli do problemov in jih prelevili v konkretne ideje s strateškim, terminskim, vsebinskim in s finančnim okvirjem.

Učenci bodo razmišljali kaj in na kakšen način lahko izdelujemo nakit, kakšne so možnosti za prodajo le tega, na šoli in festivalu Vurko fest.

Skozi projekt nas bo vodila dr, Lara Plajh, ki na svojih 15 let izkušenj predavanj na visokošolskem programu, dodaja še praktične izkušnje v podjetništvu.

Večino aktivnosti bomo izvajale šolske mentorice – vodje projekta na šoli: Andreja Zelenik prof. likovne umetnosti, Štefka Ornik prof. angleščine in Janja Horvat prof. tehnike.

NAMEN PROJEKTA:

S projektom delamo na opolnomočenju otrok, njihovi motiviranosti za prevzemanje odgovornosti, udejanjanju lastnih idej od začetka do konca, učenju praktičnih tehnik reševanja problemov, timskemu delu, boljšemu poznavanju kulturne dediščine našega kraja, medgeneracijskemu povezovanju.

PODROBNEJE:

V projekt bo vključenih 30 učencev iz ene in druge osnovne šole. Odkrivali bodo svoje lastne potenciale, uresničevali njihove lastne zamisli povezane s organizacijo in IZDELAVO IZDELKOV ZA PRODAJO / PROMOCIJO. S pomočjo učenja iz izkušenj bodo razvijali smisel za podjetnost tako, da bodo spoznali osnove podjetništva:

učenci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili, poiskali optimalno praktično rešitev, izbrali izdelek za izdelavo glede na preference ciljne skupine, pripravili prototip, izdelali dizajn in etiketo za embalažo, pregledali cene in izračunali lastno ceno ter pripravili kvalitetno prezentacijo, s katero bodo poskušali prepričati »investitorje« . Tako bodo osvojili osnovna znanja raziskave trga ter koncepta načrtovalca in uporabnika, vzpodbujali bomo uporabo spleta za pridobivanje in posredovanje informacij, jih soočili s konceptom vrednosti sredstev, stroškov, omejitve budžeta in s tem povezanim bliskovitim izračunom finančnega modela. Vzpodbudili jih bomo v razmišljanje o morebitni poslovni možnosti oz. razmišljanju o načinih, kako bi z določeno aktivnostjo tudi zaslužili. Učenci bodo tudi fizično pomagali pri dejanski uresničitvi ideje po metodologiji Design Thinking, Lean startup in Junior Achievement.