OŠ Duplek in OŠ Korena, sta se prijavili na javni poziv osnovnim šolam za dodelitev spodbud, namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letu 2022/2023. Na podlagi priložene vsebine, sta bili tudi obe šoli  izbrani za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti po metodologiji:

 »Z USTVARJALNOSTJO IN KREATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI«

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V realizacijo projekta so vključeni zunanji mentorji s podjetniškimi izkušnjami in dokazljivimi izkušnjami v izvajanju podjetniških programov za učence dr. Lara Plajh in učitelji: Andreja Zelenik,  Loresana Grabušnik Perkovič in Štefka Ornik, ki so v namen projekta opravile 32 ur dodatnega izobraževanja.

NAMEN PROJEKTA: S projektom delamo na opolnomočenju otrok, njihovi motiviranosti za prevzemanje odgovornosti, udejanjanju lastnih idej od začetka do konca in učenju praktičnih tehnik reševanja problemov.

V projekt bo vključenih 30 učencev OŠ Duplek in 30 učencev OŠ Korena. Odkrivali bodo svoje lastne potenciale, uresničevali njihove lastne zamisli povezane s organizacijo in IZDELAVO IZDELKOV ZA PRODAJO / PROMOCIJO. S pomočjo učenja iz izkušenj bodo razvijali smisel za podjetnost tako, da bodo spoznali osnove podjetništva:

Učenci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili, poiskali optimalno praktično rešitev, izbrali izdelek za izdelavo glede na preference ciljne skupine, pripravili prototip, izdelali dizajn in etiketo za embalažo, pregledali cene in izračunali lastno ceno ter pripravili kvalitetno prezentacijo, s katero bodo poskušali prepričati »investitorje« . Tako bodo osvojili osnovna znanja raziskave trga ter koncepta načrtovalca in uporabnika, vzpodbujali bomo uporabo spleta za pridobivanje in posredovanje informacij, jih soočili s konceptom vrednosti sredstev, stroškov, omejitve budžeta in s tem povezanim bliskovitim izračunom finančnega modela. Vzpodbudili jih bomo v razmišljanje o morebitni poslovni možnosti oz. razmišljanju o načinih, kako bi z določeno aktivnostjo tudi zaslužili. Učenci bodo tudi fizično pomagali pri dejanski uresničitvi ideje po metodologiji Design Thinking, Lean startup in Junior Achievement.

Veliko bomo razmišljali, eksperimentirali, ugotavljali, spraševali, poslušali, bili ustvarjalni, medsebojno sodelovali, se družili, pa tudi zabave ne bo manjkalo.

Svečana razglasitev in podelitev nagrad najboljšim, bo v soboto 22.10. 2022 v prostorih športne dvorane Duplek. Starši, učenci in ostali, bodo o točni uri svečane razglasitve pravočasno obveščeni.

 

Verjamemo, da bomo projekt »Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI» izvedli na način, da bodo imeli otroci od njega karseda veliko!

 

Ravnatelja: Đano Novak in Peter Lešnik

Učitelji : Andreja Zelenik, Loresana Grabušnik Perkovič, Štefka Ornik