V sodelovanju s TREND PRIMA smo na šoli izvedli delavnice v sklopu projekta SUN (Sports, health and fun for preschool children). Cilj projekta SUN je prispevati k ozaveščanju o potrebi po športni aktivnosti kot osnovi zdravega življenjskega sloga s spreminjanjem navad (predšolskih otrok in njihovih družin) tako v mestih kot na podeželju.

Prvi dogodek smo izvedli 30. 5. 2022 z vrtčevsko skupino Muce. Otroci so skupaj s starši telovadili in se zabavali.

Drugi dogodek pa smo izvedli s 1. razredom, in sicer skupaj z njihovimi starši. Prav tako so se otroci najprej skupaj s starši pozabavali in razgibali v telovadnici. V razredu pa so si pripravili zdrava sadna nabodala.

Hvala vsem za udeležbo in aktivno sodelovanje! Bravo!