O načinu zbiranja prijav  ZPM starše obvešča preko spletne strani (https://zpm-mb.si/), kjer so na navedenih povezavah dostopne tudi prijavnice:

https://zpm-mb.si/programi/letovanje-virc-porec/,

https://zpm-mb.si/programi/letovanje-dmz-na-pohorju/ in

https://zpm-mb.si/novice-dogodki/prijavnice-in-informacije-za-letovanja-2022/.

Zainteresirani starši lahko prijavnice prevzamejo tudi na ZPM.