Naslov projekta: Vključevanje iger in ozaveščenosti zdravja v učni proces

Naslov projekta v angleščini: Integration of games and health awareness in the                        

                                                    learning process

Tip aktivnosti: strukturirani tečaji

Trajanje projekta: 1. 10. 2020- 30. 9. 2021

Projektni partnerji:

  • E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP; Lifelong Learning Center, Karditsa-Greece
  • OSNOVNA ŠOLA KORENA, Zgornja Korena

Namen projekta:

Izboljšati strokovno in pedagoško znanje učiteljev z uporabo sodobnih učnih metod

Glavni cilji:

Učitelj mora biti sposoben:

– razložiti uporabnost metod, ki temeljijo na igrah

– razumeti prednosti in slabosti uporabe iger v izobraževalnih procesih

– usvojiti različne igre, ki jih je mogoče uporabiti za podporo učenju

– spodbujati uporabo novih tehnologij

– v izobraževalni proces vključevati igre, ki podpirajo digitalne spretnosti učencev

– pridobiti izkušnje s pomočjo novih tehnik

– praktično uporabiti svoje znanje na delavnicah

– v pouk vključiti strategije, ki temeljijo na igrah

– povečati učenčeva znanja in spretnosti, ki bodo uporabne za njegovo osebno

  in poklicno življenje, kot so na primer reševanje problemov, sposobnost sporazumevanja,

  timsko sodelovanje, kritično razmišljanje, motivacija, postavljanje ciljev, digitalna

  usposobljenosti itd.

Nadaljnji cilji šole so:

– razvoj vizije o inovativnih načinih učenja in digitalnem učenju

– vključitev učenja, ki temelji na igrah, v učni načrt

– pridobitev evropske izkušnje, da bi učitelji bili naklonjeni do potencialnih priložnosti za    

   izobraževanje in usposabljanje na evropski ravni v prihodnosti

– izboljšava komunikacijskih veščin učiteljev in učencev v angleščini, pa tudi pridobitev

   osnovnega znanja jezika države gostiteljice

– gradnja mreže mednarodnih stikov in aktivno sodelovanje v družbi ter razvoj evropske    

   identitete

Opis dejavnosti:

Ta projekt vključuje obisk strukturiranega tečaja s strani učiteljev naše šole na temo: “Učenje skozi igro ter igrifikacija”

Igra kot izobraževalno orodje prispeva k razvijanju veščin, kot so kritično mišljenje, reševanje problemov, komunikacija, sodelovanje v skupini, hkrati pa spodbuja skupno misel in kombinacijo praktičnih tem s teoretičnim znanjem. Prav tako z uporabo elektronskih iger spodbujamo digitalne spretnosti učencev. Vključevanje učenja skozi igro v izobraževalni proces, pripravlja učence na njihovo poklicno in osebno življenje. Namen tega posebnega tečaja usposabljanja učiteljev je pridobiti znanje in veščine za uporabo iger v izobraževalnem procesu. Udeležence na teoretični in praktični ravni seznani s tehnikami, ki temeljijo na igrah na podlagi učenja, z vključevanjem igrifikacije v izobraževanje, z družabnimi igrami in tudi resnimi igrami.

Pričakovani učinki projekta:

– Učitelji pridobijo nova znanja in veščine

– Spodbujanje socialne vključenosti z izobraževanjem

– Spodbujanje evropske razsežnosti v šoli

– Predstavitev projekta s strani usposobljenih učiteljev drugim učiteljem

– Usposobljeni učitelji bodo v svojih razredih uporabljali nova znanja in tehnike

– Učitelji, ki bodo usposobljeni, bodo mentorji svojim sodelavcem