V sredo, 13. 10. 2021, smo v sodelovanju s Kariernim centrom za mlade, izvedli delavnice s kariernimi vsebinami.

Učenci 6. in 9. razreda so v delavnicah, ki so bile izvedene na šoli,  ugotavljali svoje osebnostne lastnosti, talente, potenciale, spretnosti in sposobnosti za opravljanje določenih poklicev.

Učenci 8. in 9. razreda so obiskali Vzorčno mesto (Pattern City) in obiskali tako imenovane “Science snacks”,  tehnološko napredne izobraževalno-eksperimentalne delavnice.

S pomočjo razvitih softverskih programov, ki so prilagojeni za interaktivna virtualna očala Oculus Go, Rift in Quest, so učenci izkusili virtualno izkušnjo in 3D modulacijo.

Učencem so  bili na delavnicah predstavljeni različni deficitarni poklici in poklici prihodnosti na zanimiv, interaktiven in praktičen način.