(RKS-OZ Maribor od leta 1955 organizira letovanje predšolskih in šolskih otrok v Punatu)

Starše in otroke obveščamo,

da zbiramo prijave za letovanje otrok v Punatu za sezono 2021. Kot vsako leto je tudi letos možna prijava z zdravstveno napotitvijo, socialno regresirana prijava ali samoplačniška prijava. Prijavnico skupaj z navodili za prijavo najdete na naši spletni strani punat.si ali pri svetovalni delavki na vaši OŠ. Izpolnjeno in podpisano nam lahko skenirano v PDF formatu pošljete po e-pošti: letovanje@rkmb-drustvo.si ali po klasični pošti: RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 134, 2000 Maribor.

Sofinanciranje letovanja s strani ZZZS (zdravstveno letovanje) je mogoče le, če osebni zdravnik otroka napoti na zdravstveno letovanje in v Območno združenje RK posreduje napotitev otroka na zdravstveno letovanje, ki je obvezna priloga k prijavi (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka). Zdravniki lahko na zdravstveno letovanje napotijo otroke, za katere presodijo, da jim glede na zdravstveno stanje v lanskem letu to pripada.

Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Če ste iz občine Duplek, nam kar ob prijavi, posredujte še fotokopijo zadnje veljavne odločbe CSD o Otroškem dodatku in na podlagi regresne lestvice, ki jo oblikuje občina, vam v okviru razpoložljivih sredstev, odobrimo regresiranje.

IZMENE LETOVANJ ZA OTROKE V LETU 2021 v MPD Frankopan Punat:

Predšolski otroci Šolski otroci
                             I.      26/06 – 06/07                 II.      06/07 – 16/07
Zaradi epidemioloških razmer zaenkrat v referatu za letovanje ni uradnih ur za starše, več informacij lahko najdete na naši spletni strani: punat.si ali                III.      16/07 – 26/07
                IV.      26/07 – 05/08
                  V.      05/08 – 15/08

rkmb-drustvo.si; na FB strani: KUFER PUNat MORJA ali nas kontaktirate po

e-pošti. letovanje@rkmb-drustvo.si ali telefonu: 02/ 234 4006.