Dragi občani in občanke.

Kot veste, ima naša šola naziv kulturna in zdrava šola, zato med drugim spodbujamo tudi ekološko ozaveščenost. To poslanstvo nam žal otežujejo nekateri občani, ki nam onemogočajo, da bi delovali v skladu s svojim nazivom.

Opazili smo, da nekateri občani in občanke v naše zaboje za smeti odlagajo svoje odpadke. Težava je še večja, ker smeti odložijo v napačen zabojnik. Pri šoli se nahaja keson za papir, v katerega lahko odlagate le papir. Če keson vsebuje karton, papirnate robčke ali druge vrste papirnate embalaže, nam zbranega papirja ne plačajo. Kartonsko škatlo, v kateri ste papir prinesli, lahko po izpraznjenju odložite v zaboj z rdečim pokrovom. Zelo bomo veseli vseh vaših časopisov, revij in reklam ali drugega čistega papirja.

Zahvaljujem se vsem, ki pridno prinašate papir in na ta način pomagate učencem in predšolskim otrokom.

Ohranimo naš planet lep in čist.

Peter Lešnik, ravnatelj