OSNOVNA ŠOLA KORENA

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Organizacijske in izvedbene prilagoditve v primeru izobraževanja na daljavo

* zaradi ukrepov v zvezi s COVID 19 se oblika komunikacije za delo na daljavo uporablja tudi v času pouka v šoli.

Privzeta orodja za delo na daljavo:

KOMUNIKACIJA S STARŠI:

 • Komunikacija poteka preko telefona, spletne pošte v Lopolis-u in preko video konferenčnega okolja ZOOM (Arnes) – (za vsak sestanek se staršem pošlje povezava, ki jo ustvari učitelj, ko načrtuje sestanek). V primeru ne delovanja ZOOM – a se lahko uporabi JITSI ali SKYPE.
 • Za sestanek v živo se v nujnih primerih starši z učiteljem ali vodstvom šole dogovorijo vnaprej po prej naštetih oblikah komunikacije.

KOMUNIKACIJA Z UČENCI:

 1. Komunikacija – obvestila:

Učencem od 1. – 5. razreda se obvestila posreduje preko e-pošte staršev oz. spletne pošte v Lopolis- u. Učencem od 6. – 9. razreda se obvestila posreduje preko njihove spletne pošte ali preko spletne pošte v Lopolis-u.

 1. Predaja gradiv:
 • Predaja gradiv poteka za učence od 1. – 9. razreda dnevno v SPLETNE UČILNICE ARNES – MOODLE (pri čemer so gradiva predana najkasneje prejšnji dan do 20.00); dokazi dela se naložijo v MOODLE (v primeru večjih datotek video posnetkov ali slik posredujejo preko WE TRANSFERJA na e-mail učitelja).
 • Pri poteku dela na daljavo se učitelji držijo urnika, ki je določen v začetku šolskega leta.

 

 1. Video konference z učenci:

Video konference potekajo preko video konferenčnega okolja ZOOM (v primeru nedelovanja JITSI ali SKYPE):

 • vsak učitelj od 1. – 5. razreda skuša vsaj en krat na teden zjutraj ob isti uri predati tedenska navodila za delo in pouk določenega predmeta opraviti preko video konference;
 • vsak učitelj 6. – 9. razreda, ki ima na urniku uro vsak teden, zagotovi vsaj enkrat tedensko pouk preko video konference, v primeru prisotnosti predmeta na urniku na štirinajst dni pa enkrat na 14 dni.

(Vsi novi učenci na začetku leta prejmejo geslo za AAI prijavo; vsi učenci oz. starši prejmejo navodilo za delo v ARNESOVIH SPLETNIH UČILNICAH – MOODLE in zmožnosti, ki jim jih omogoča.)

 

 1. Spremljanje dela učencev:
 • Nedelo se vpiše kot manjkajoča domača naloga v Lopolis.
 • Učenci naj opravijo naloge sami, brez pomoči staršev. Bolje je, da naredijo sami, čeprav z napakami, kot pa, da je vse pravilno narejeno a v to niso vložili dovolj samostojnega dela.
 • Učenci morajo povratno informacijo učitelja v spletni učilnici komentirati. Tako učitelj ve, da je učenca povratna informacija dosegla.
 • Vsi izdelki se oddajajo izključno v spletno učilnico do ure, ki jo določi učitelj. Izjema so GOS, LUM, TIT oziroma naloge, ki po strokovni presoji učitelja ne morejo biti narejene v istem dnevu (referati, predstavitve…).
 • Vsak učitelj po potrebi izvede videokonferenco in pripravi video vodiče, saj na tak način vzpostavi bolj pristen odnos med učiteljem in učenci ter jih spodbudi k delu. Videokonference so tudi smiselne za razlago težje snovi. Učitelji ustvarijo tabelo, v katero se vpiše ura in datum videokonference. S tem se izognemo preobremenitvi učencev.
 • Učitelji vzpostavijo individualno komunikacijo (e-pošta) s starši nedejavnega učenca.
 • Pri učencih, ki ne oddajajo nalog, se po povratku v šolo preveri znanje predelane snovi.
 • Nedejavni učenci: najprej starše o nedelu obvesti dotični učitelj, nato jih obvesti razrednik, sledi svetovalna služba, g. ravnatelj in na koncu se obvesti Center za socialno delo.