1. Občina Duplek na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 6030-1/2020/88 z dne 4.10.2020, v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, objavlja poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo.
  2. Učenci in dijaki so upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

–     stalno prebivališče v občini Duplek,

–     da  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

  1. Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
  2. Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.*
  3. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna.

Prijave (ime in priimek otroka, razred in oddelek, čas pričetka, ko želite imeti zagotovljen obrok) prosim pošljite na e-naslov šole zavod@oskorena.si.

Učenci oziroma starši boste topli obrok osebno prevzeli pred matično šolo ob določenem času (načrtovano je med 11.00 in 12.30) ali vam ga bomo pripeljali na dom.

Ustrezno posodo za prevzem obroka je zaželjeno, da vsakodnevno zagotoviti sami (do 10.00 morate čisto in podpisano posodo dostaviti na določeno mesto pri kuhinji šole ali vrtca), nato pa obrok ob dogovorjenem času tudi prevzeti. Prevzem hrane bo potekal zunaj prostorov šole.

V kolikor posode nimate prosim javite ob prijavi.

Ob prijavi tudi navedite ali boste hrano prevzeli sami ali vam jo pripeljemo na dom.