Osnovna šola Korena
Zgornja Korena 32
2242 Zgornja Korena
e-mail:os.korena@guest.arnes.si

Ravnatelj: Peter Lešnik
Šolska svetovalna služba: Jasmina Križan Murko
Računovodja, tajnik: Tatjana Jakše, Sandra Lešnik
Telefoni:

tajništvo 02 63-00-650
vrtec 02 63-00-651
ravnatelj 02 63-00-652
zbornica 02 63-00-653
kuhinja 02 63-00-654
pedagoginja 02 63-00-656

Fax številka: 02 63-00-655
TRR: 01100-6000044740

Davčna številka: 60415266
Vrtec: Zg. Korena 33 a
Tel.: 02 63-00-651
Vodja: Francka Nipič
Ustanovitelj: Občina Duplek
Cesta 4. julija 106
2241 Sp. Duplek
Šolski okoliš: Zg. Korena, Sp. Korena, Zimica, Jablance, Žikarce (akt o ustanovitvi).