Vodstvo Priimek in ime Delovno mesto Elektronska pošta
Ravnatelj LEŠNIK Peter peter.lesnik@oskorena.si
Učitelji/ razredniki      
1. a razred DJURAN Suzana Učitelj RP, NIP TJA suzana.kukec@guest.arnes.si
2. a razred PODREPŠEK Simona Učitelj RP simona.podrepsek@guest.arnes.si
3. a razred TEPEH Janja Učitelj RP janja.tepeh@guest.arnes.si
4. a razred LOVREC Simona Učitelj RP simona.lovrec@guest.arnes.si
5. a razred NARAGLAV TURK Nataša Učitelj RP natasa.naraglav@guest.arnes.si
6. a razred ORNIK Štefka Učitelj TJA, DKE
7. a razred KORES Natalija Učitelj KEM, BIO, NAR, laborant
8. a razred RIŽNER Renata Učitelj ŠPO renata.rizner@guest.arnes.si
9. a razred KRAMBERGER Dejan Učitelj ZGO, GEO dejan.kramberger@guest.arnes.si
ZAVEC Tamara Učitelj MAT tamara.zavec@guest.arnes.si
KOVAČIČ Jasna Učitelj SLJ
GRABUŠNIK PERKOVIČ Loresana Učitelj TIT, FIZ loresana.grabusnik-perkovic@guest.arnes.si
LUKETIČ Matej Učitelj GUM, OPZ, MPZ, CICI zbor matej.luketic@guest.arnes.si
FRAJZMAN Valentina Učitelj MAT, RAČ, ROID valentina.frajzman@oskorena.si
GOLOB Milena Učitelj OPB
MULAOSMANOVIČ Darinka Učitelj SLJ darinka.mulaosmanovic@guest.arnes.si
POSL Brigita Učitelj OPB
FIŠER Petra Učitelj ŠPO, RAP petra.fiser@guest.arnes.si
ZELENIK Andreja Učitelj LUM andreja.zelenik1@guest.arnes.si
DOVAR Petra Učitelj TJA, TJN
Svetovalni delavec-pedagog KRIŽAN  MURKO Jasmina Pedagog OŠ -VVZ, knjižničarka jasmina.krizan-murko@guest.arnes.si
Logoped Irena Varžič Center za sluh in govor Maribor /
Tiflopedagog Ana Mohorko Iris center Ljubljana /
Ostali delavci
  JAKŠE Tatjana Računovodja OŠ, knjigovodja VVZ
LEŠNIK Sandra Tajnik VIZ, administrator, knjigovodja VVZ
Tehnično osebje
  ZAJC Peter Hišnik-kurjač OŠ, VVZ, občina
  PRODANOVA Petja Org.preh.OŠ in org.preh ter hig.rež.VVZ
ANŽEL Zlatka Kuharica- vodja kuhinje OŠ,VVZ
JAUŠOVEC Zofija Pomočnica kuharice-pomivalka VVZ
PRELOŽNIK Mateja Pomočnica kuharice-kuharica OŠ, VVZ, dieta
LEŠNIK Marjana Čistilka OŠ
VEBER Stanka Čistilka OŠ
KETIŠ Darja Čistilka OŠ
Vrtec
  NIPIČ Francka Vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za VVZ francka.nipic@guest.arnes.si
AJLEC Kristina Vzgojiteljica tina.ajlec@guest.arnes.si
KOLAR Metka Vzgojiteljica, učitelj RP-TJA
CVETKO Mihaela Vzgojiteljica
ŠTEFANEC Jožica Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice
TURK Andrej Vzgojitelj pom. vzgojiteljice
ŠTUBER Katja Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice
ČURIČ Manja Vzgojiteljica pom. Vzgojiteljice-porodniška
LESJAK Milena Čistilka in perica VVZ
BEZJAK Nina Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice-določen čas