Interesne dejavnosti 2020/2021:

Interesna dejavnost Ime in priimek učitelja Razred
Vesela šola Nataša Naraglav Turk 4., 5., 6.
Otroški parlament Nataša Naraglav Turk 5. – 9.
Šolska skupnost Nataša Naraglav Turk 1. – 9.
GO-CAR-GO Loresana Grabušnik Perkovič 8., 9.
Nogomet Dejan Kramberger 1. – 9.
Zgodovinski krožek Dejan Kramberger 8., 9.
Modra pravljica, folklora Janja Tepeh 3.
Odbojka Renata Rižner 4., 5. /7., 8. 9.

Za izvedbo interesne dejavnosti se načrtuje 35 ur na šolsko leto.

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR bo vodil Matej Luketič – skupaj 4 ure na teden. Pevski zbor bo v mesecu maju izvedel svoj tradicionalni koncert; sodeloval bo na prireditvah ob raznih praznikih v kraju. CICI ZBOR v katerega bodo vključeni učenci 1. in 2. razreda bo imel vaje eno uro na teden. Zbor vodi Matej Luketič; zbori bodo sodelovali na občinskih prireditvah in prireditvah s povabili društev.

Kolesarski izpit se bo izvedel konec meseca maja na šoli. Odgovorna je Nataša Naraglav Turk.

Z zunanjimi sodelavci bomo organizirali naslednje krožke:

ŠPORTNI PLES- plesni center PLESNA DIMENZIJA- Natalija Pravdič Mohd (financirajo 100% starši, šola financira stroške tekmovanj)

ČEBELARSKI KROŽEK-čebelarski mojster Jože Vute (financira Čebelarska zveza Slovenije).